Політика обробки персональних даних

Основні положення

Порядок обробки ТОВ «Медіа Едвайс» (далі – Компанія) анкетних даних фізичних осіб повністю відповідає Конституції України і нормам профільного законодавства. Політика Компанії (далі – Політика) розроблена з метою захисту прав громадян на збереження таємниці їхнього приватного життя і дотримання конфіденційності персональної інформації.

Дія положень, опублікованих на цій сторінці, поширюється на всі особисті дані фізосіб, які обробляє Компанія. Компанія і її підрозділи зобов’язуються в повній мірі дотримуватися всіх норм Політики.

Визначення

Персональна інформація – відомості, які стосуються особистості і приватного життя певного громадянина. В їх число Компанія включає: ПІБ фізособи, місце і дата його народження, контактні дані, інформація про сімейний стан, трудової діяльності, соціальний статус і т.д.

Обробка персональних даних (далі – ОПД) – будь-які дії Компанії, метою яких є збір, зберігання і поширення інформації фізосіб.

Умови і принципи ОПД

Політика передбачає обробку Компанією даних осіб, які відносяться до будь-якої з перерахованих далі категорій:

  • працівники компанії;
  • клієнти Компанії;
  • кандидати на включення в штат Компанії;
  • особи, зареєстровані на сайті Компанії;
  • представники юросіб.

Компанія бере на себе обов’язок по забезпечення * конфіденційності оброблюваних даних і їх захист від будь-якого несанкціонованого використання.

Головними принципами ОПД Компанією є: справедливість і законність. Методи і цілі використання Компанією особистої інформації фізосіб не можуть суперечити чинному законодавству України, а також в будь-якій мірі порушувати свободи і права громадян.

Компанія може виконувати ОПД тільки якщо це обумовлено її функціями, а також за умови згоди власника інформації. Допускається використання Компанією персональних відомостей фізосіб для захисту своїх прав, а також в інших цілях, які не йдуть врозріз з законодавством України.

Політика залишає за Компанією право передавати повноваження по ОПД третім особам в порядку, передбаченому законодавством України.

Права власників особистих даних

У осіб, дані яких знаходяться в обробці Компанії, є право вимагати офіційне підтвердження факту використання їх персональної інформації, а також правова підстава ОПД. Вони мають право запитувати у Компанії:

  • відомості про методи і цілі ОПД;
  • фактичний і юридична адреса Компанії та її підрозділів;
  • дані про осіб, уповноважених здійснювати ОПД;
  • підтвердження передачі третім особам права на ОПД.

Громадяни мають право відкликати свою згоду на ОПД в будь-який момент. Вони також можуть вимагати, щоб Компанія заблокувала / знищила використовувані відомості, якщо вони отримані незаконно або містять помилки. Якщо внаслідок ОПД були порушені права громадян, вони можуть оскаржити дії Компанії в судовому порядку.

Відповідальність

Відповідальність Компанії за порушення Політики регламентується чинним законодавством України.

3.59/5 (51)